Servei suport educatiu

• Reforç educatiu: grups tècniques d’estudi, aula oberta
• Entrenament en processos d’aprenentatge
• Tractament psicopedagògic
• Acompanyament, assessorament i aprenentatge col·laboratiu en el medi escolar

Totes les nostres intervencions tenen caràcter individual, grupal, familiar i escolar en funció de les necessitats detectades

 

 

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec