Formem part...

 

FEDAIA , plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per més de 85 entitats que atenen a més de 35.000 infants i 19.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de la l’acció social, l’educació, la formació prelaboral i l’atenció a les famílies, com per exemple de centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits punts de trobada, maternals, centres oberts, serveis de teràpia, UECs, PQPI, entre d’altres.

 

 

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec